Nederlands

Kan ik deelnemen?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een van de BE MOBILE-studies, volg dan deze drie stappen:

  1. Controleer de criteria. U moet:
  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet-radiografische axSpA of ankyloserende spondylitis hebben
  • niet reageren op behandeling

Er zijn nog bijkomende criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen als studiedeelnemer.

  1. Leg de prekwalificatie screeningstest af. Als u prekwalificeert voor een van de BE MOBILE-studies, zult u worden doorverwezen naar uw dichtstbijzijnde studiecentrum.
  2. Breng een bezoek aan het studiecentrum waar het studieteam:
  • De studie meer in detail zal bespreken en uitleggen wat deelname voor u zou inhouden.
  • De mogelijke voordelen en risico’s van deelname aan de studie zal uiteenzetten.
  • Vragen zal stellen en medische testen zal uitvoeren om na te gaan of u geschikt bent voor de studie en of de studie voor u geschikt is.

Vooraleer er wordt gestart met de studieactiviteiten, moet u akkoord gaan met een Formulier voor geïnformeerde toestemming en dit ondertekenen. In dit document wordt de studie uitvoerig besproken, waaronder de mogelijke risico’s en voordelen van de studie evenals uw rechten en verantwoordelijkheden als deelnemer.

Als u voor de studie in aanmerking komt, worden alle studiegerelateerde medicatie en zorg u gratis verstrekt. Als u beslist om deel te nemen, hebt u op elk moment het recht om u uit de studie terug te trekken, om welke reden dan ook.

KLAAR OM TE STARTEN?

EEN STUDIECENTRUM ZOEKEN