Български

Относно клиничните проучвания

Клиничните изследователски проучвания се провеждат, за да се определи дали определено изпитвано лекарство е безопасно и ефикасно при лечение на конкретно заболяване. „Изпитвано“ означава, че лекарството все още не е било одобрено за конкретна клинична употреба и все още се оценява в проучвания. Клиничните проучвания също така проверяват за някакви странични ефекти, които може да възникнат по време на прием на изпитваното лекарство.

Клиничните изследователски проучвания се провеждат в съответствие със строги правителствени и етични насоки. Тези насоки помагат да се гарантира, че правата на пациентите са защитени, докато се събира информация  за изпитваното лекарство. След като клиничните изследователски проучвания приключат, правителствените агенции преглеждат информацията и след това решават дали изпитваното лекарство трябва да бъде предоставено в наличност за обществена употреба.

Какво е информирано съгласие?

Информираното съгласие е процесът, чрез който научавате най-важните факти за едно клинично изследване. Преди да участвате, изследователският екип ще разгледа с Вас писмен формуляр за информирано съгласие (ФИС) и ще отговори на въпросите, които имате. Този документ предоставя подробности за проучването, какво включва участието и как ще се използва клиничната информация. ФИС включва също обяснения на потенциалните рискове и ползи, както и Вашите права и отговорности.

След като прочетете, разберете и обсъдите цялата информация за проучването, можете да решите дали да подпишете или не формуляра. ФИС не е договор и винаги можете да напуснете проучването по всяко време и поради каквато и да е причина без последствия за Вас.

Какво трябва да обмисля, преди да участвам?

Участието в клинично изследване изисква внимателно обмисляне. Преди да решите дали да участвате, се уверете, че разбирате всички потенциални рискове; те ще Ви бъдат обяснени от лекаря изследовател. Няма гаранция, че ще се възползвате от участието в това проучване и никога не трябва да се чувствате задължени да участвате в клинично изследване.

Защо да се присъединя към клинично изследователско проучване?

Много хора участват в клинични изследователски проучвания по различни причини.

  1. Достъп до нови изследователски лекарства: чрез участие в клинично изследователско проучване можете да получите достъп до нови изследователски лекарства, които не биха били достъпни по друг начин, както и да допринесете за медицински проучвания, които може да помогнат на други хора в бъдеще.
  2. Свързани с проучването медицински грижи: Вие ще получите свързани с проучването грижи от клиничен изследователски екип, съставен от лекари, медицински сестри и други медицински специалисти, които са отдадени на Вашето благосъстояние и на проучвания, които може да доведат до по-добри бъдещи опции за лечение на аксиален спондилоартрит.
  3. Гъвкаво участие: помнете, че няма гаранция, че ще получите полза от участието си в клинично изследователско проучване, и ако решите да участвате, можете да се оттеглите по всяко време и поради каквато и да е причина. Ще имате право да получавате същото стандартно лечение, както и преди да се присъедините. Лекар изследовател ще обсъди други опции, които може да са достъпни за Вас.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

НАМЕРЕТЕ ЦЕНТЪР ПО ПРОУЧВАНЕТО