Български

Мога ли да се присъединя?

Ако желаете да вземете участие в едно от проучванията BE MOBILE, следвайте тези три стъпки:

  1. Проверете критериите. Вие трябва:
  • да сте на възраст 18 или повече години
  • да имате нерадиографски аксиален спондилоартрит или анкилозиращ спондилит
  • да не отговаряте на лечение

Има допълнителни критерии, които трябва да бъдат удовлетворени, за да отговорите на условията за участие в проучването.

  1. Преминете предварителния квалификационен скрининг. Ако предварително се класирате за едно от проучванията BE MOBILE, ще бъдете насочени към най-близкия до Вас център по проучването.
  2. Посетете центъра по проучването, където екипът по проучването ще:
  • обсъди проучването по-подробно и ще обясни какво би означавало участието за Вас.
  • разгледа потенциалните ползи и рискове от включването Ви в проучването.
  • задава въпроси и ще извършва медицински тестове, за да определи дали сте пригодни за проучването и дали проучването е подходящо за Вас.

Преди провеждането на каквито и да е процедури трябва да приемете и да подпишете формуляр за информирано съгласие.  Този документ обяснява проучването подробно, включително потенциалните рискове и ползи, както и Вашите права и отговорности, докато участвате в проучването.

Ако отговаряте на условията за участие, цялото лечение и грижи, свързани с проучването, ще Ви бъдат предоставени безплатно. Ако решите да участвате, можете да се оттеглите от проучването по всяко време, по каквато и да е причина.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

НАМЕРЕТЕ ЦЕНТЪР ПО ПРОУЧВАНЕТО