Български

ЧЗВ

 1. 1 Каква е целта на тези клинични изследователски проучвания?

  Целта на проучванията BE MOBILE е да се установи дали изследователското изпитвано лекарство, наречено бимекизумаб, е безопасно и ефективно при лечение на възрастни с нерадиографски аксиален спондилоартрит или анкилозиращ спондилит.

 2. 2 Как да разбера дали отговарям на условията за участие?

  Ако желаете да научите повече за участието, посетете страницата „Мога ли да се присъединя?“ . Ако отговаряте на ключовите критерии на проучването, можете да се свържете с местен за Вас център по проучването. Персоналът в центъра по проучването ще обсъди подробностите на проучването с Вас и ще ви зададе редица медицински въпроси, за да се установи дали отговаряте на условията за участие.

 3. 3 Какво трябва да обмисля, преди да участвам в клинично изследователско проучване?

  Преди да вземете участие в клинично изследователско проучване, може да поискате да го обсъдите с близки за Вас хора. Например, Вашият лекар може да предложи медицински съвет, а Вашето семейство и приятели да изложат своята гледна точка по Вашето решение. Може да искате да обсъдите участието си с група за подкрепа на пациенти или с други пациенти, които са участвали в клинични проучвания.

 4. 4 Трябва ли да променя лекаря си?

  Не. Клиничните изследователски проучвания предоставят краткосрочна грижа, специфична за проучването, за периода на всяко проучване. Клиничните изследователски проучвания не предоставят дългосрочна първична здравна грижа. След края на проучването ще се върнете изцяло към грижите на обичайния си лекар.

 5. 5 Каква компенсация ще получа за участието си в тези проучвания?

  Всички изпитвани лекарства и свързани с проучването грижи Ви се предоставят безплатно. Моля, вижте формуляра за информирано съгласие за подробности.

 6. 6 Къде са центровете по проучването?

  Центровете по проучването се намират в цял свят.

 7. 7 Какво е изследователското лекарство, което се изпитва?

  Бимекизумаб е изследователско лекарство, което се разработва за аксиален спондилоартрит. Бимекизумаб се дава под формата на подкожна (под кожата) инжекция.

 8. 8 Кой ще има достъп до моето име и информацията, събрана по време на участието?

  Вашата идентифицираща самоличността информация (например име и адрес) няма да бъде достъпна за никого, който не е пряко свързан с тези клинични изследователски проучвания, освен с Вашето съгласие или според законните изисквания.

  Всяка информация, получена от тези клинични изследователски проучвания, може да се използва за публикуване на резултатите. Въпреки това, тази информация ще бъде само комбинирана с други данни за участие и не може да се използва за идентифициране на който и да е участник.

  Спонсорът на тези клинични изследователски проучвания няма да има достъп до никаква идентифицираща самоличността информация, изпратена чрез този уебсайт, без Ваше разрешение.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

НАМЕРЕТЕ ЦЕНТЪР ПО ПРОУЧВАНЕТО