Čeština

O studiích

Studie BE MOBILE 1 a BE MOBILE 2 testují hodnocený přípravek s názvem bimekizumab s cílem zjistit, zda je bezpečný a účinný u lidí s axiální spondyloartritidou (axSpA). Pokud je Vám nejméně 18 let, máte nonradiografickou axSpA nebo ankylozující spondylitidu a nereagujete na léčbu, můžete být způsobilý/způsobilá k účasti.*

*Jsou zde další kritéria, která budete muset splňovat pro účast v těchto studiích a která s Vámi projedná člen studijního týmu.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

VYHLEDÁNÍ STUDIJNÍHO CENTRA