Čeština

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají webových stránek studií BE MOBILE vyvinutých a udržovaných společností PAREXEL International. Jste zodpovědní za pečlivé a úplné přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme a jak udržujeme vaše osobní údaje v bezpečí a důvěrné.

Společnost PAREXEL International respektuje důležitost Vašeho soukromí. Informace, které o Vás získáme na webových stránkách studií BE MOBILE budeme udržovat a používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony, pravidly a předpisy.

Poskytnutím vašich osobních identifikačních údajů (jak je definováno níže), včetně osobních zdravotních informací (jak je definováno níže), souhlasíte se shromažďováním a používáním veškerých informací, které poskytnete v souladu s výše uvedenými účely a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Odkazem na „PAREXEL“ se rozumí společnost PAREXEL International Corporation, včetně jakékoli společnosti, kterou společnost PAREXEL International Corporation řídí (například dceřiná společnost společnosti PAREXEL International Corporation). Společnost PAREXEL může sdílet informace se svými dceřinými společnostmi a tyto informace budou chráněny v souladu s těmito podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Pokud použijete naši webovou stránku bez vyplnění průzkumu, získáme pouze informace prostřednictvím souborů cookie (definovaných níže) nebo webových protokolů (jak je definováno níže) nebo IP adresy (jak je definováno níže).

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje, které budou získány prostřednictvím průzkumu, jsou informace, které lze vysledovat zpět k jednotlivci. Osobní zdravotní informace jsou kombinací vašich osobních identifikačních údajů se známými zdravotními charakteristikami. Například, pokud uvedete, že máte určité onemocnění nebo potíže, pak se tato informace ve spojení s vaším jménem stává osobní zdravotní informací. Mezi osobní identifikační údaje patří vaše jméno, domovská adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo sociálního zabezpečení, datum narození a další informace, které souvisejí s těmito identifikačními údaji.

Na webových stránkách studií BE MOBILE shromažďujeme osobní identifikační údaje se zdravotními informacemi pouze po vyžádání vašeho souhlasu.

Vaše osobní identifikační údaje a zdravotní informace, které poskytnete, použijeme ke zjištění, zda jste způsobilí k účasti ve studii. Jste zodpovědní za přesnost osobních identifikačních údajů a zdravotních informací, které předkládáte společnosti PAREXEL. Nepřesné informace ovlivní naši schopnost správně zjistit, zda se můžete kvalifikovat k účasti ve studiích BE MOBILE.

Přestože si můžete prohlédnout některé webové stránky studií BE MOBILE, aniž byste poskytli nějaké osobní identifikační údaje, budou tyto informace nutné pro zvážení možnosti účasti v klinické výzkumné studii.

COOKIES

Shromažďujeme základní údaje o vašem využívání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie. Cookie je malá informace, kterou náš server pošle do vašeho webového prohlížeče při přístupu k serveru webových stránek studií BE MOBILE. Každému počítači, na kterém se otevřou webové stránky studií BE MOBILE, je společností PAREXEL přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie jsou schopny ukládat mnoho typů dat. Soubory cookie lze použít k analýze využití webových stránek studií BE MOBILE nebo omezit používání tohoto webu neplnoletými osobami. Základní údaje ze souborů cookie nepřiřazujeme k osobním identifikačním údajům bez vašeho svolení a soubory cookie nepoužíváme ke shromažďování nebo ukládání vašich osobních zdravotních informací.

Většinu softwarových prohlížečů lze nastavit tak, aby odmítaly všechny soubory cookie. Nezapomeňte však, že některé části webových stránek studií BE MOBILE nemusejí při odmítnutí souborů cookie pracovat správně.

IP ADRESA

V průběhu normálního provozu našich webových stránek můžeme také obdržet IP adresy. IP adresa je číslo, které vám přidělil poskytovatel internetových služeb, abyste měli přístup na internet. Přestože přijímáme IP adresy, nepoužíváme je k tomu, abychom vás osobně identifikovali nebo je ukázali někomu jinému.

WEBOVÉ PROTOKOLY

Společnost PAREXEL používá standardní webové protokoly, které zaznamenávají základní údaje o vaší návštěvě webových stránek studií BE MOBILE, jako je datum a čas návštěvy, prohlížené stránky studií BE MOBILE během návštěvy a název domény vašeho poskytovatele internetových služeb.

Obvykle se z webových protokolů nesnažíme identifikovat jednotlivce. Můžeme však použít webové protokoly k identifikaci jednotlivce, o kterém se domníváme, že se pokusil poškodit webové stránky studií BE MOBILE nebo je používal neoprávněně. Můžeme sdílet naše webové protokoly s orgány činnými v trestním řízení, pokud se domníváme, že došlo k porušení počítačové bezpečnosti nebo souvisejících zákonů. Kromě toho můžeme společně s našimi partnery sdílet naše webové protokoly (které neobsahují žádné osobní identifikační údaje), které jim pomohou lépe navrhovat webové stránky pro klinické výzkumné studie.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která využívá soubory cookie k tomu, aby pomohla webovému týmu analyzovat, jak uživatelé tyto stránky využívají. Informace generované soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně IP adresy) budou předány a uloženy společností Google v souladu se zásadami ochrany osobních údajů:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním svých informací společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

SOUHRNNÉ ÚDAJE  

Informace, které poskytnete, budeme slučovat s informacemi od jiných návštěvníků webových stránek studií BE MOBILE za účelem vytvoření souhrnných dat, která neobsahují žádné jednoznačně identifikující informace. Tyto souhrnné údaje budeme sdílet se zadavatelem studií BE MOBILE a/nebo jeho konzultanty. Pravidelně tyto souhrnné údaje analyzujeme a zjištění používáme ke zlepšení webových stránek studií BE MOBILE. Tyto souhrnné údaje můžeme také sdílet s našimi partnery, abychom jim pomohli lépe navrhovat webové stránky pro klinické výzkumné studie.

DĚTI

Snažíme se chránit soukromí dětí. Společnost PAREXEL, ani její služby nejsou navrženy nebo zamýšleny tak, aby přilákaly děti do věku 13 let. Osobní identifikační údaje neshromažďujeme od osob, o kterých skutečně víme, že jsou mladší 13 let.

BEZPEČNOST DAT

K ochraně osobních identifikačních údajů a zdravotních informací před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a/nebo proti náhodné ztrátě, změně, zveřejnění či zpřístupnění používáme technické, fyzické a organizační postupy.

POUŽITÍ A ZVEŘEJNĚNÍ

Nebudeme používat nebo zveřejňovat osobní identifikační údaje nebo zdravotní informace uživatelů webových stránek studií BE MOBILE pro jakýkoli jiný účel, než který je popsán v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se toto použití kdykoli změní, aktualizujeme zásady ochrany soukromí na webových stránek studií BE MOBILE. Používáme a zveřejňujeme pouze údaje získané od uživatelů následujícími způsoby:

  • KOMUNIKACE VE VZTAHU KE STUDII A/NEBO PŘEDBĚŽNÉ KVALIFIKACI
    Osobní identifikační údaje bude společnost PAREXEL používat k další komunikaci s klinickým pracovištěm zapojeným do studie ohledně vaší předběžné kvalifikace pro účast ve studiích BE MOBILE.
  • SDÍLENÍ INFORMACÍ S KLINICKÝMI PRACOVIŠTI VE STUDII
    Můžeme předat osobní identifikační údaje a zdravotní informace klinickému pracovišti ve studiích BE MOBILE, které provádí klinickou výzkumnou studii, jež je předmětem zájmu.
  • ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB
    Někdy používáme jiné společnosti a jednotlivce k výkonu funkcí v našem zastoupení. Mohou proto potřebovat přístup k vašim osobním informacím, aby mohli tyto funkce vykonávat.

SDÍLENÍ INFORMACÍ SE TŘETÍMI STRANAMI

Mohli bychom být požádáni o zveřejnění osobních identifikačních údajů a zdravotních informací, abychom vyhověli zákonům nebo předpisům nebo v reakci na příkaz k prohlídce, předvolání nebo soudní příkaz. V případě, že budeme právně nuceni zveřejnit vaše osobní identifikační údaje nebo zdravotní informace třetí osobě, pokusíme se vás o tom informovat, pokud by tím nedošlo k porušení zákona nebo soudního příkazu. Zveřejnění může být také vhodné k ochraně našich zákonných práv, k ochraně bezpečnosti nebo integrity studie BE MOBILE, abychom mohli přijmout opatření proti finanční odpovědnosti nebo v případě mimořádných událostí, pokud se předpokládá, že je ohrožena fyzická bezpečnost. Tyto typy zveřejnění jsou nepravděpodobné, ale chceme, abyste věděli, že jsou možné.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky studie BE MOBILE mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. O tomto budete informováni prostřednictvím vyskakovacího okna s upozorněním na přesměrování webových stránek. Při přístupu na webové stránky provozované jinými stranami, ať už prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách nebo jinak, nezapomeňte, že nemáme vliv na to, co se děje na těchto webových stránkách. Měli byste vždy zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů navštívených webových stránek, abyste se ujistili, jak provozovatel těchto webových stránek shromažďuje informace o vás a co bude s těmito informacemi dělat.

RIZIKA INTERNETOVÉHO PŘENOSU

Připouštíme, že žádný internetový přenos není 100% bezpečný ani bezchybný. Je vaší povinností zajistit, aby byl počítač, který používáte, dostatečně zabezpečen a chráněn před škodlivým softwarem, trojskými koni, počítačovými viry a programy s červy. Bez odpovídajících bezpečnostních opatření hrozí, že informace, které poskytnete, budou zpřístupněny neoprávněným třetím stranám. Podobně navzdory snahám společnosti PAREXEL chránit vaše osobní identifikační údaje a zdravotní informace existuje vždy určité riziko, že si neoprávněná třetí strana najde cestu, jak obejít naše bezpečnostní systémy, nebo že přenosy vašich informací přes internet budou zachyceny.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Vzhledem k tomu, že se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů vyvíjejí, může být nutné revidovat nebo aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Zda byly tyto zásady ochrany osobních údajů od poslední návštěvy revidovány, zjistíte odkazem na popisek „poslední aktualizace“ v dolní části této stránky. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami revidovaných zásad ochrany osobních údajů, a proto byste měli tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste si byli jisti znalostí těchto podmínek. Vytiskněte si, uložte a uchovávejte kopii zásad ochrany osobních údajů (a jakékoli revidované verze) ve svých záznamech.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Společnost PAREXEL vám poskytuje přiměřený přístup k osobním identifikačním údajům a osobním zdravotním informacím, které o vás uchováváme. Podle zákonných požadavků máte dostatečnou možnost opravit, změnit nebo odstranit informace, které jsou nepřesné. Můžete tak učinit kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno níže.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNÍCH ZDRAVOTNÍCH INFORMACÍ

Osobní identifikační údaje a zdravotní informace budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud to budou vyžadovat platné právními předpisy, nebo tak dlouho, jak to bude nezbytné pro účel (účely), pro který jsou zpracovávány. Osobní identifikační údaje a zdravotní informace odstraníme, pokud již nejsou potřebné, a v každém případě po uplynutí maximální doby uchovávání stanovené příslušnými právními předpisy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Otázky nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo k našich postupům zasílejte na adresu:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
United States of America
sarah.breithaupt@parexel.com

VYHRAZENÍ PRÁV:
Společnost PAREXEL si vyhrazuje právo sdílet informace jednotlivce podle zákonů nebo řádně schválených žádostí o informace ze strany státních orgánů.