Netherlands

Kan ik deelnemen?

Als u wilt deelnemen aan een van de BE MOBILE-studies, volgt u deze drie stappen:

  1. Controleer de criteria. U moet:
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • niet-radiografische axSpA of ankyloserende spondylitis hebben;
  • geen baat hebben gehad bij een behandeling.

Er zijn aanvullende criteria waaraan u moet voldoen om aan de studie te kunnen deelnemen.

  1. Voer de screening voor prekwalificatie uit.  Als u voldoet aan de prekwalificatie voor een van de BE MOBILE-studies, wordt u doorverwezen naar het dichtstbijzijnde studiecentrum.
  2. Bezoek het studiecentrum, waar het studieteam:
  • de studie in meer detail zal bespreken en zal uitleggen wat deelname voor u betekent;
  • de mogelijke voordelen en risico’s van deelname aan de studie zal bespreken;
  • vragen zal stellen en medische tests zal uitvoeren om te bepalen of u geschikt bent voor de studie en of de studie geschikt is voor u.

Voordat u er procedures kunnen plaatsvinden, moet u eerst instemmen met de studie en een formulier voor toestemming op grond van verstrekte informatie ondertekenen. In dit document wordt de studie gedetailleerd uitgelegd, inclusief mogelijke risico’s en voordelen, evenals uw rechten en verantwoordelijkheden tijdens uw deelname aan de studie.

Als u voor de studie in aanmerking komt, wordt de studiegerelateerde behandeling alsook alle zorg in verband met de studie u kosteloos aangeboden. Als u besluit om deel te nemen aan de studie, staat het u vrij om u op elk moment en om welke reden dan ook terug te trekken uit de studie.

KLAAR OM TE BEGINNEN?

EEN STUDIECENTRUM VINDEN