Netherlands

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van het BE MOBILE-onderzoek die ontwikkeld werd en onderhouden wordt door PAREXEL International. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid volledig en zorgvuldig te lezen. Dit privacybeleid geeft een beschrijving van de informatie die we over u verzamelen en de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en vertrouwelijk behandelen.

PAREXEL is zich ervan bewust dat privacy belangrijk is voor u. De informatie die we via de website van het BE MOBILE-onderzoek over u verzamelen, wordt overeenkomstig dit privacybeleid en de geldende wetten, regels en voorschriften bijgehouden en gebruikt.

Door ons uw persoonlijk identificeerbare informatie (zoals hieronder gedefinieerd) te verstrekken, waaronder persoonlijke gezondheidsinformatie (zoals hieronder gedefinieerd), stemt u ermee in dat we door u verstrekte informatie verzamelen en gebruiken overeenkomstig de hierboven uiteengezette doeleinden en dit privacybeleid.

Als naar “PAREXEL” wordt verwezen, dan wordt daarmee PAREXEL International Corporation bedoeld, inclusief elk bedrijf dat onder het bestuur valt van PAREXEL International Corporation (bijvoorbeeld een dochtermaatschappij van PAREXEL International Corporation). Het is PAREXEL toegestaan om informatie met zijn dochtermaatschappijen te delen en dergelijke informatie wordt beschermd volgens de voorwaarden van dit privacybeleid.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Als u gebruikmaakt van onze website zonder een enquête in te vullen, is de enige informatie die we verzamelen de informatie die we verkrijgen door het gebruik van cookies (zoals hieronder gedefinieerd), weblogs (zoals hieronder gedefinieerd) of het IP-adres (zoals hieronder gedefinieerd).

PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

Persoonlijk identificeerbare informatie die via een enquête wordt verzameld, is informatie die terug te voeren is naar een persoon. Persoonlijke gezondheidsinformatie is een combinatie van uw persoonlijk identificeerbare informatie met bekende gezondheidskenmerken. Bijvoorbeeld: op het moment dat informatie in verband wordt gebracht met uw naam, omdat u hebt aangegeven dat u een bepaalde ziekte of aandoening hebt, wordt die informatie persoonlijke gezondheidsinformatie. Voorbeelden van persoonlijk identificeerbare informatie zijn onder meer uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, geboortedatum en andere informatie die is gekoppeld aan deze identificerende informatie.

Voor de website van het BE MOBILE-onderzoek verzamelen we alleen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals persoonlijke gezondheidsinformatie, nadat om uw toestemming is gevraagd.

We gebruiken de persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie die u verstrekt, om na te gaan of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie die u bij PAREXEL indient, juist is. Als de informatie niet juist is, kunnen we moeilijk bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan het BE MOBILE-onderzoek.

Hoewel het mogelijk is dat u een deel van de website van het BE MOBILE-onderzoek te zien krijgt zonder persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, is deze informatie verplicht om in aanmerking te komen voor deelname aan het klinische onderzoek.

COOKIES

We verzamelen basisinformatie over uw gebruik van onze website door middel van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die onze server naar uw webbrowser stuurt wanneer u de website van het BE MOBILE-onderzoek bezoekt. Elke computer waarmee de website van het BE MOBILE-onderzoek wordt bezocht, krijgt een ander cookie van PAREXEL. Met cookies kunnen allerlei gegevens worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen we het gebruik van de website van het BE MOBILE-onderzoek analyseren of het gebruik van de website door minderjarigen aan banden leggen. Zonder uw toestemming koppelen we geen basisinformatie afkomstig van cookies aan persoonlijk identificeerbare informatie en we maken geen gebruik van cookies om persoonlijke gezondheidsinformatie over u te verzamelen of op te slaan.

De meeste browsersoftware kan zodanig worden ingesteld dat alle cookies worden geweigerd. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van de website van het BE MOBILE-onderzoek minder goed kunnen werken als u cookies weigert.

IP-ADRESSEN

Het is ook mogelijk dat we IP-adressen ontvangen tijdens de normale werking van onze website. Een IP-adres is een nummer dat uw internetprovider aan u toewijst om het internet te gebruiken. Hoewel we IP-adressen krijgen, gebruiken we ze niet om u persoonlijk te identificeren of om aan anderen door te geven.

WEB LOGS

PAREXEL maakt gebruik van standaardweblogs om basisgegevens over uw bezoek aan de website van het BE MOBILE-onderzoek te registreren, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de pagina’s van de website van het BE MOBILE-onderzoek die tijdens het bezoek werden bekeken en de domeinnaam van uw internetprovider.

Normaal gezien proberen we niet om mensen te identificeren aan de hand van weblogs. Het is echter mogelijk dat we weblogs gebruiken om iemand te identificeren die we ervan verdenken dat hij of zij heeft geprobeerd de website van het BE MOBILE-onderzoek te beschadigen of op een ongeoorloofde manier te gebruiken. Het is mogelijk dat we onze weblogs delen met wetshandhavingsinstanties als we van oordeel zijn dat de wetgeving inzake computerbeveiliging of aanverwante wetgeving is overtreden. Bovendien is het mogelijk dat we onze weblogs (die geen persoonlijk identificeerbare informatie) bevatten, met onze partners delen om hen te helpen betere websites voor klinische onderzoeken te ontwikkelen.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Met behulp van cookies kan het webteam analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die de cookies genereren over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres), wordt verzonden naar Google en daar opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van Google:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te selecteren. Houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk de volledige functionaliteit van deze website niet meer zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google uw informatie verwerkt op de wijze en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

VERZAMELDE GEGEVENS 

We voegen de door u verstrekte informatie samen met informatie van andere bezoekers van de website van het BE MOBILE-onderzoek om gegevens te verzamelen die geen unieke identificerende informatie bevatten. We delen deze verzamelde gegevens met de sponsor van het BE MOBILE-onderzoek en/of diens consulenten. Op gezette tijdstippen analyseren we deze verzamelde gegevens en gebruiken we wat we geleerd hebben om de website van het BE MOBILE-onderzoek te verbeteren. Het is ook mogelijk dat we deze verzamelde gegevens delen met onze partners om hen te helpen betere websites voor klinische onderzoeken te ontwikkelen.

KINDEREN

We verplichten ons tot de bescherming van de privacy van kinderen. PAREXEL noch de diensten van PAREXEL zijn gemaakt of bedoeld om kinderen jonger dan 13 aan te trekken. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare Informatie van iemand van wie we daadwerkelijk weten dat die jonger is dan 13.

DATABEVEILIGING

We houden er technische, fysieke en organisatorische procedures op na om persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen accidenteel verlies, wijziging, bekendmaking of toegang.

GEBRUIK EN BEKENDMAKING

We maken geen gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie van gebruikers van de website van het BE MOBILE-onderzoek voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid worden beschreven. Als op enig moment een verandering optreedt in het gebruik, zullen we het privacybeleid op de website van het BE MOBILE-onderzoek bijwerken. Alleen als gegevens op de volgende manier van de gebruiker zijn verkregen, maken we er gebruik van en maken we ze bekend:

  • COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT VERWIJZING NAAR HET ONDERZOEK EN/OF PREKWALIFICATIE
    Persoonlijk identificeerbare informatie wordt door PAREXEL gebruikt om met het klinische onderzoekscentrum uw prekwalificatie voor het BE MOBILE-onderzoek te bespreken.
  • INFORMATIE UITWISSELEN MET ONDERZOEKSCENTRA
    Het is mogelijk dat we persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie doorsturen naar het centrum van het BE MOBILE-onderzoek dat zich bezighoudt met het klinische onderzoek in kwestie.
  • VERTEGENWOORDIGERS EN DIENSTVERLENERS
    Soms schakelen we andere bedrijven en personen in om namens ons taken uit te voeren. Het is mogelijk dat ze toegang moeten hebben tot uw persoonlijke informatie om hun taak te kunnen uitvoeren.

INFORMATIE DELEN MET DERDEN

Het is mogelijk dat we verplicht worden om persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie bekend te maken ter naleving van een wet of voorschrift, of ingevolge een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel. Als we wettelijk verplicht worden om uw persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie aan derden bekend te maken, zullen we proberen om u ervan op de hoogte te brengen, tenzij dit een inbreuk betekent op de wet of een gerechtelijk bevel. Bekendmaking kan ook aangewezen zijn om uw wettelijke rechten te beschermen, om de beveiliging of integriteit van de website van het BE MOBILE-onderzoek te garanderen, om voorzorgen te nemen tegen aansprakelijkheid of als in noodsituaties wordt geoordeeld dat de fysieke veiligheid gevaar loopt. De kans is klein dat dergelijke bekendmakingen voorkomen, maar we willen dat u weet dat het mogelijk is.

KOPPELINGEN MET ANDERE WEBSITES

De website van het BE MOBILE-onderzoek bevat mogelijk koppelingen met andere websites. We brengen u hiervan op de hoogte via een pop-upvenster met informatie over het doorsturen naar websites. Houd er rekening mee dat wanneer u naar een website van anderen gaat, via koppelingen op onze website of op een andere manier, we geen controle hebben over wat er op die websites gebeurt. U moet altijd het privacybeleid bekijken van de website die u bezoekt, om er zeker van te zijn dat u weet hoe de operator van die website informatie van u verzamelt en wat de operator van die website doet met de informatie.

RISICO’S VERBONDEN AAN OVERDRACHT VIA HET INTERNET

We erkennen dat geen enkele overdracht via het internet 100% veilig of foutloos is. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de computer die u gebruikt, voldoende beveiligd en beschermd is tegen kwaadaardige software, Trojaanse paarden, computervirussen en wormprogramma’s. Zonder afdoende veiligheidsmaatregelen op een computer bestaat het gevaar dat de informatie die u verstrekt, kan worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Ondanks PAREXELs inspanningen om uw persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen, bestaat altijd het gevaar dat een onbevoegde derde een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen of dat de informatie die u via het internet verzendt, wordt onderschept.

KENNISGEVINGEN OVER WIJZIGINGEN

Naarmate privacywetten en -voorschriften evolueren, kan het nodig zijn om ons privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te herzien of bij te werken. U kunt nagaan of dit privacybeleid herzien is sinds uw laatste bezoek, door onder aan deze pagina te kijken naar het onderschrift “laatst bijgewerkt”. Uw gebruik van onze website houdt in dat u de voorwaarden van het herziene privacybeleid aanvaardt. Daarom moet u het privacybeleid regelmatig bekijken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden. Druk een exemplaar af van het privacybeleid (en van een herziene versie), sla het op en bewaar het in uw administratie.

TOEGANGSRECHTEN

PAREXEL verschaft u in redelijkheid toegang tot de persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie die we over u bijhouden. In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt u een redelijke mogelijkheid geboden om onjuiste informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met de contactpersoon voor privacy zoals hieronder uiteengezet.

BEWARING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSINFORMATIE

We houden alleen persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie bij zolang het nodig is conform de geldende wetgeving of zolang het nodig is voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor de informatie wordt verwerkt. We verwijderen persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie wanneer die niet langer nodig is en in ieder geval wanneer de maximale bewaartermijn verstrijkt zoals uiteengezet in de geldende wet.

CONTACTGEGEVENS VOOR PRIVACY: Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of onze praktijken moeten worden gezonden naar:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
Verenigde Staten van Amerika
sarah.breithaupt@parexel.com

VOORBEHOUD VAN RECHTEN:
PAREXEL behoudt zich het recht voor om informatie over een persoon te delen overeenkomstig de wet of om in te gaan op officiële verzoeken van de overheid om inlichtingen te geven.